MARKTIME software
Pro plánování, řízení a fakturaci projektů

Co je MARKTIME?

MARKTIME je řešení (software) založené 100% na web technologiích, jeho provoz běží na vašem serveru nebo v cloudu.  Cílem je zlepšit řízení projektů, klientů, úkolování lidí, kapacitního a finančního plánování, vyúčtování, fakturaci a reporting.

Pro koho je MARKTIME určen?

MARKTIME nachází uplatnění u projektově řízených organizací. Software jsme implementovali pro advokátní, účetní  a daňové kanceláře, u poskytovatelů IT služeb, v PR a reklamních agenturách nebo u architektů/projektantů.

Široká konfigurovatelnost a vysoký výkon systému umožňuje jeho nasazení i ve velkých kancelářích, které se potýkají s vykazováním a fakturací stovek tisíc úkonů v rámci tisíce projektů/spisů/zakázek.  

V čem MARKTIME pomůže?

  • Manažeři projektů získají rychlejší a přesnější přehled o rozpracovanosti a fakturaci jejich zakázek.
  • Administrativním pracovníkům systém ušetří čas a sníží chybovost ve vyúčtování.
  • Pracovníci rychleji a přesněji zapisují výkazy odpracovaného času a výdajů do projektů a úkolů.
  • Získáváte jednotné uživatelské rozhraní konfigurovatelné podle různých oprávnění lidí a různých typů projektů. Snížíte potřebu podpůrných Excel evidencí.
  • Konečně sjednotíte fakturaci podle principu hodinových sazeb za odpracovaný čas s principem fixně domluvených odměn (paušálů).
  • Zřídíte centrální uložiště projektů, klientů a úkolů.
  • Získáte přesné podklady pro manažerský reporting o stavu rozpracovanosti, plánování a fakturaci ve firmě. Dokážete spočítat složitější veličiny jako utilizaci vyúčtovaných hodin, efektivní hodinové sazby na paušálních projektech, SLA dobu řešení úkolu (požadavku) apod.

Jak MARKTIME vypadá?