Kontextové menu a zjednodušení schvalování
BLOG -> 10/2017

Do všech datových přehledů a většiny klíčových stránek jsme přidali funkci [Kontextové menu].

Kontextové menu se zobrazuje jako tlačítko s třemi tečkami, na které se kliká levým tlačítkem myši.

Přes kontextové menu se rychle dostanete ke kompletní nabídce dostupných funkcí u vybraného projektu, klienta, faktury apod. 

Využitím kontextového menu jsme sjednotili menu nabídku na stránce vybraného projektu s menu nabídkou v přehledu projektů. Analogicky to funguje i v ostatních modulech.

Vycházíme z předpokladu, že když se uživatel v aplikaci rozhoduje, jak dál, použije nejdříve kontextové menu.

Kontextové menu usnadní uživateli orientaci a novým uživatelům pomůže rychleji se seznámit s funkcemi systému.

Díky kontextovému menu se dozvíte i o funkcích, o kterých jste zatím možná ani netušili.

Příklad kontextovému menu v přehledu projektů a na stránce vybraného projektu.

Pokud se na stránce projektu/klienta/faktury chcete vrátit ke klasickému (popup) menu, lze si to nastavit přes [Můj profil].

Kontextové menu s výhodou využijete v přehledu projektů, pokud si v nastavení přehledu zvolíte skrytí levého navigačního panelu.

Dvoj-klikem se dostanu na stránku projektu.

Platí pro přehledy ve všech modulech.

Nově si můžete nastavit, zda se vybraný  datový přehled zobrazí na celou stránku nebo klasicky v levém panelu.

Zjednodušení schvalování fakturačních podkladů

Kontextové menu povyšuje standardní worksheet přehled na jednoduché rozhraní pro schvalování fakturačních podkladů. V kombinaci s návrhářem přehledů (sloupce a pojmenované filtry) máte k dispozici velmi univerzální schvalovací prostředí. Je to alternativa ke stávajícím schvalovacím rozhraním, které zůstávají nadále k dispozici.

Každý úkon můžete na jedno kliknutí schválit s odpovídajícím fakturačním statusem. Na jedno kliknutí lze úkon i pře-schválit, případně schvalování zrušit.

Můžete si označit více úkonů a jedním kliknutím nahodit u všech fakturační status. Jeden nebo více úkonů můžete z přehledu i rovnou vyfakturovat nebo přidat do již existující faktury.

Z worksheet přehledu můžete vyvolat i standardní schvalovací dialog s podporou korekcí hodin, částek a textů.

Nástroj [Schvalovat, připravit podklady k fakturaci] funguje beze změny, navíc s rozšířením o kontextové menu projektu/klienta/osoby.

Příklad schvalování úkonů ve worksheet přehledu.

Příklad schvalovacího dialogu pro zápis korekcí hodin, částek a textů.

Ukotvení záložky na stránce projektu/klienta/osoby/úkolu

Zjednodušili jsme techniku ukotvení záložky na stránce projektu/klienta/osoby/úkolu, viz. komentář v levém obrázku.