Blog
Články, postřehy, návody...

MARKTIME faktura s QR kódem a v ISDOC formátu

29.10.2018

Účetní data z faktur můžete snadno načíst do účetního programu naskenováním QR kódu na faktuře.

ISDOC je český formát pro přenos faktur v elektronické podobě. Technicky se jedná o XML soubor s příponou ISDOC.

QR kód i ISDOC formát podporuje naprostá většina český účetních systémů.

MARKTIME v roce 2018 slaví 10 let své existence!

21.08.2018

Tři roky po verzi 5 přichází verze 6.

Jádro verze 6 zůstává shodné jako ve verzi 5 (datový model, aplikační názvosloví, technologie web serveru a reportingu, integrace s externími IS)...