MARKTIME Blog
Různé články

Paušálními odměnami označujeme příjmy (výnosy), jejichž výši nelze spočítat násobkem hodin a fakturační hodinové sazby.

Na začátku implementace padají dotazy, v jaké struktuře zakládat klientské projekty, aby to ladilo s jejich podnikáním. Zákazník poskytuje služby stovkám klientů. Ideální by bylo najít jednu šablonu, podle které by se zakládali projekty u každého klienta.

Hodiny strávené sháněním nových zakázek a zpracováním poptávek znamenají pro některé pracovníky podstatnou část jejich úvazku. Některé hodiny se přímo týkají budoucích zakázek, ale zatím pro ně nebyla vytvořena karta klienta a projektu.

Při vykazování časových, peněžních i kusovníkových úkonů uživatelé vyplňují aktivitu.

Vystavenou fakturu, její podrobnou přílohu vyúčtování a případně průvodní dopis máte v možnost odeslat elektronickou poštou. Všechny zmiňované dokumenty můžete sloučit do jediného PDF souboru (PDF merge).