Akvizice, business development

24.10.2017

Hodiny strávené sháněním nových zakázek a zpracováním poptávek znamenají pro některé pracovníky podstatnou část jejich úvazku. Některé hodiny se přímo týkají budoucích zakázek, ale zatím pro ně nebyla vytvořena karta klienta a projektu.

Založte jeden interní projekt "Akvizice" a do něj zapisujte akviziční aktivity. 

Až v okamžiku potvrzení nové zakázky založíte nový klientský projekt a do něj přesunete historii akvizičních úkonů.

TIP

V rámci akvizičního projektu si pro každou nabídku založte samostatný úkol. Nabídka má termín a okruh řešitelů. Do úkolu zapisujte hodiny a výdaje s tím spojené.

Příkladem budiž obrázek vlevo a dole.

Podstatná část akvizičních úkonů nebude mít vazbu na úkol. Ale kde to dává smysl, úkol zakládejte!

Systém podporuje i zakládání pod-projektů. Technicky můžete pro nabídku založit pod-projekt v rámci projektu "Akvizice". Ale s využitím úkolů se nám agenda zdá přehlednější a celkově jednodušší.