Jak na paušální odměny

01.11.2017

Paušálními odměnami označujeme příjmy (výnosy), jejichž výši nelze spočítat násobkem hodin a fakturační hodinové sazby.

Určitě si zapisujte hodiny i do projektů, které nakonec fakturujete paušální odměnou! Zapsané hodiny budou cenným informačním zdrojem pro analýzu efektivní hodinové sazby.

V praxi se setkáváme s následujícími scénáři vyúčtování paušálních odměn:

Klasická paušální odměna

S klientem je dohoda vyúčtovat projekt paušální odměnou bez ohledu na objem vykázaných hodin a výdajů (případně výdaje do-fakturovat nad paušál).

I přesto pracovníci do projektu zapisují hodiny. V projektu zapíšeme paušální odměnu (nebo více odměn) jako peněžní úkon do sešitu "Pevné (paušální) odměny". Z časového pohledu je systému jedno, kdy do projektu zapíšete odměny.

Vyúčtování vytvoříme tak, že všechny časové úkony a případně výdaje hromadně nahodíme na status "Zahrnout do paušálu". Částka odměny bude mít status "Fakturovat".

V praxi se může stát, že se s klientem dohodneme na fakturaci některých hodin jako "více-práce". V tom případě bychom u některých časových úkonů nahodili status "Fakturovat" a zvýšili tak částku vyúčtování.

Důležité je, aby hodiny v paušálu zůstali technicky zahrnuté ve faktuře (za nulovou cenu). Zda hodiny budeme/nebudeme reportovat klientovi záleží na typu použité tiskové sestavy ve vyúčtování.

Z původního hodinového vyúčtování se stal paušál

Pro klienta jsme vytvořili vyúčtování hodin a výdajů. Celkově to vychází např. na 97.500,- (dohoda byla vyúčtovat hodiny). Klient se vyjádřil, že zaplatí pouze 80.000,- a my s tím souhlasíme. Co s tím v MARKTIME?

Ve faktuře označte všechny úkony a nahoďte jim status "Zahrnout do paušálu" (tím vynulujete jejich fakturační cenu). Ve faktuře založte peněžní úkon do sešitu "Pevné (paušální) odměny" na částku 80.000,-.

Hodiny technicky zůstanou ve faktuře, byť za nulovou cenu. Cenu faktury tvoří pouze paušální odměna.

V úvahu připadá i možnost nezakládat paušální odměnu. U části hodin vynulovat cenu a část ponechat se statusem "Fakturovat", aby to celé vyšlo 80.000,-. To je ale dost práce a stejně se úplně přesně nevejdeme na cílovou částku (bylo by třeba některé fakturované hodiny snížit/zvýšit). Navíc bychom porušili logiku výpočtu efektivních sazeb v paušální odměně.

Klient požaduje slevu

U všech výše popsaných scénářů se může stát, že klient žádá slevu. Slevu vložíme do faktury jako peněžní úkon s mínus částkou do sešitu "Pevné (paušální) odměny". Tak se sníží celková částka faktury. Slevu lze zapsat i jako korekci částky původně fakturované odměny.

Časový úkon za pevný honorář

Některé profese si účtují za jeden časový úkon pevnou odměnu bez vazby na hodinovou sazbu (např. tarif advokáta). U vybraných časových aktivit si můžete v systému nastavit pevnou odměnu místo hodinové sazby. Při zapisování hodin se systém zeptá na výši odměny a případně před-vyplní výchozí částku.

Tak je možné jedním úkonem zapsat hodiny a paušální odměnu dohromady. Technicky by to šlo zapsat i jako 2 úkony - jeden časový a druhý peněžní.