Plánovač úloh

04.05.2017

V administraci systému najdete nový odkaz [Ostatní nastavení -> Plánovač úloh].

Plánovač úloh se nabízí uživatelům s admin oprávněním a hodí se pro implementaci složitějších notifikačních pravidel.
Plánovač umí v pravidelných časových periodách vyhodnotit definovanou podmínku a následně odeslat PDF report pevnému nebo parametrizovanému okruhu lidí. Úloh v plánovači lze definovat více, jako výstup se používají již existující report šablony (využívá se jejich PDF export). Nejsložitější je definovat podmínku úlohy - s tím vám samozřejmě pomůžeme.


Nedávno jsme přes plánovač realizovali tyto požadavky:
1) V advokátní kanceláři každé pondělí v 08:00 odesílat upozornění pracovníkům, kteří v alespoň v jednom dni z uplynulého týdne nemají vyplněno 80% hodin z jejich pracovního fondu.Týká se to pouze vybraných pozic pracovníků a v příloze musí být PDF report s jednoduchou statistikou hodin.


2) Jednou týdně odesílat projektovým manažerům výpis neuhrazených faktur za jejich projekty.Fyzicky se jedná o více úloh, které řeší rozdílné doby po splatnosti faktur.


3) Po uplynutí X dní po splatnosti faktury se klientovi automaticky odešle upomínka o neuhrazení vystavené faktury.Text upomínky je v textu poštovní zprávy, v příloze je PDF report faktury.