SOFTWARE pro právníky
Billing systém pro advokátní kanceláře

Různé metody zapisování odpracovaného času (hodiny, minuty, čas od-do, plánovací kalendář, stopky start/stop přesného času). Rozhraní pro mobilní zařízení.

Přizpůsobení spisu (projektu) specifikám klienta (fakturační jazyky, sazby na míru, opakované (paušální) odměny, kontaktní osoby pro vykazování aktivit a fakturaci, přednastavené fakturační texty, režijní přirážky, vlastní (uživatelská) pole, štítkování a další.

Konfigurovatelné ceníky fakturačních, nákladových a efektivních sazeb. Dědění často opakovaných sazeb mezi ceníky. Katalogové ceníky nebo sazby plasticky na míru klienta či projektu.

Schvalovací procesy vykázaných aktivit pracovníků, úpravy (korekce) před finální fakturací, draft vyúčtování pro klienty, hlídání dohodnutých rozpočtů hodin či honorářů. 

Vyúčtování odměny podle principu hodinových sazeb, pevně domluvených odměn, opakovaných (paušálních) odměn, peněžních výdajů a vzájemná kombinace.

Návrh tiskových sestav na míru (šablony faktur, podrobných příloh vyúčtování, průvodní dopisy k faktuře, podklady pro schvalování apod.), vlastní šablony DOC/XLS dokumentů, slučování různých výstupů do jediného PDF (např. faktura+příloha), export do PDF/DOC/XLS, odesílání elektronickou poštou.


Integrace s účetními systémy (export vystavených faktur, párování úhrad apod.).

Implementováno do mnoha advokátních kanceláří.


MARKTIME nabízí špičkový poměr cena/výkon.