MARKTIME představení software
Projekty, klienti, vykazování, fakturace, plánování, úkoly,reporting...

Klient->Projekt->Úkol

Založte klienta, k němu minimálně jeden projekt (spis) a začněte v něm vykazovat hodiny, peněžní výdaje a paušální odměny. V projektu můžete zakládat jednoduché úkoly (požadavky klientů), vnořené pod-projekty, fakturační poznámky nebo kontaktní osoby klienta.

Na pozadí projektu definujete ceník hodinových sazeb, pravidla opakovaných paušálů a uživatelská oprávnění (projektové role).

Pro vykazování vnitro-firemních aktivit (dovolná/nemoc/marketing apod.) založíte minimálně jeden interní projekt.

Úspěch systému se dostaví, pokud v něm pracovníci vykazují 100% pracovního fondu!

Schvalování->Fakturace

Manažeři schvalují v projektu hodiny, výdaje a paušální odměny, tak že úkony obdrží jeden ze statusů:

  • Fakturovat (Hodiny nebo paušál se fakturuje za nějakou cenu) 
  • Zahrnout do paušálu (Nulová cena).
  • Skrytý odpis (Nulová cena, zákazník vidí na faktuře ).
  • Viditelný odpis (Nulová cena, před zákazníkem skryté).

Vystavit fakturu můžete technicky za jeden nebo více vybraných projektů/klientů/úkolů.

Kromě sestavy faktury je výstupem podrobná příloha vyúčtovaných úkonů, případně průvodní dopis. Systém je otevřený pro nahrávání dalších šablon tiskových výstupů vyrobených na míru potřebám zákazníka.

Systém podporuje částečné úhrady faktur, vytváření a párování zálohových faktur, generování opravných dokladů (dobropisů). K dispozici je export do účetního systému POHODA nebo dle dohody do jiného účetního systému.

Reporting a systém včasného varování

Systém poskytuje pracovníkům přesné fakturační podklady o rozpracovaných projektech.

Manažeři zpravidla měsíčně schvalují rozpracované úkony a tak připravují billing pracovníkům přesné fakturační podklady. Vystavit faktury vč. podrobných příloh je již snadné.

Přes nástroj [Statistiky] a [Tiskové sestavy] získáte zpětně velmi přesné údaje o ziskovosti projektů, efektivitě paušálních odměn, nákladových sazbách pracovníků apod.