MARKTIME, vyúčtování, fakturace
Představení systému

Vystavit fakturu můžete technicky za jeden nebo více vybraných projektů/klientů/úkolů. Do existující faktury můžete přidávat úkony z dalších projektů/klientů. Podle oprávnění můžete vystavat DRAFT nebo oficiální doklad faktury.

V cenových položkách faktury můžete kombinovat všechny druhy úkonů (čas, výdaje, pevné odměny/slevy a kusovníkové úkony).

Každý úkon ve faktuře obdrží jeden z fakturačních statusů (může se lišit od schvalování):

  • Fakturovat
  • Zahrnout do paušálu
  • Skrytý odpis
  • Viditelný odpis

Kromě sestavy faktury je výstupem podrobná příloha vyúčtovaných úkonů, průvodní dopis, výpočet efektivních sazeb a další návazné sestavy. Systém je otevřený pro nahrávání dalších šablon tiskových výstupů vyrobených na míru potřebám zákazníka.

Systém podporuje částečné úhrady faktur, vytváření a párování zálohových faktur, generování opravných dokladů (dobropisů).

Systém obsahuje rychlý export do účetního systému POHODA. Na pozadí jsme schopni nastavit export do dalších účetních systémů.

PROJEKTY  ×    VYKAZOVÁNÍ  ×    VYÚČTOVÁNÍ  ×    ÚKOLY  ×    PLÁNOVÁNÍ  ×   TECHNOLOGIE