MARKTIME nastavení systému
Technologie a implementace

Technologie

Ke spuštění aplikace stačí uživateli internet prohlížeč (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari apod.). Na PC nemusíte instalovat žádný dodatečný software.

MARKTIME je web aplikace naprogramovaná v prostředí ASP.NET. Aplikačním serverem je Windows web server (IIS) s podporou .NET Framework 4.5.

Databáze může běžet na jakémkoliv MSSQL db serveru, zpravidla na SQLEXPRESS 2008, SQLEXPRESS 2012 nebo na plném MS-SQL.

Nic se neděje, pokud nemáte k dispozici web server pro běh systému. Rychle pro Vás zřídíme virtuální Windows server v profi datacentru s výbornou konektivitou na páteřní internet a dostupností 24/7.

Systém si nastavíte samo-obslužně

Dostáváte k dispozici silnou konfiguraci pro přizpůsobení systému Vašim potřebám. MARKTIME je navržen jako 100% samo-obslužný systém, kde naprostou většinu nastavení provádí sám uživatel (administrátor).

Klíčové nástroje pro implementaci software:

  • Pojmenované filtry distribuovatelné mezi uživatele.
  • Externí návrhář tiskových sestav. Šablony sestav se dohrávají externě do systému (XML/XLS/DOCX soubory).
  • Konfigurace hlavního aplikačního menu podle vztahu uživatele k roli a k týmům.
  • Uživatelský návrhář workflow šablon stavových mechanismů.
  • Možnost dohrávat externí pluginy bez nutnosti re-kompilovat jádro aplikace (externí ASPX soubory).
  • Webová služba pro integraci s externími systémy (WFC).
  • Vlastní SQL uložené procedury.

Jsme výrobcem i implementátorem systému. Zpravidla s každou druhou implementací doprogramujeme další potřebné funkce.

Všichni zákazníci mají stejné jádro systému, mohou si software i samy nainstalovat.

Odvětvové rozdíly v implementacích jsou řešeny různým nastavením číselníků, rolí, workflow a různou sadou šablon tiskových sestav.