MARKTIME, plánování
Představení systému

V projektu se zakládá časový a finanční rozpočet. Rozpočet lze verzovat

V rámci časového rozpočtu se definují celkové limity hodin a jejich případný rozpad do tzv. "Kapacitního plánu". Kapacitní plán je matice měsíčních hodin pro jednotlivé osoby v rozpočtu. Kapacitní plán může být zpřesňován do tzv. "Operativního plánu".

Operativní plánování je přesnější plán vytížení lidí na úrovni dnů a činností v kontextu projektů a úkolů. Operativní plán zapisují samy pracovníci s cca měsíčním předstihem.

Finanční plánování je agenda domluvených fixních odměn a limitů peněžních výdajů k projektům. Zapisuji manažeři projektů.

Odhady hodin a výdajů lze definovat i na úrovni úkolu.