MARKTIME, projekty a klienti
Představení systému

Spisy, zakázky, obchodní případy i vnitropodnikové agendy převeďte do projektů!

Strukturu polí v kartě projektu můžete rozšiřovat o vlastní (uživatelská) pole.

Do projektu zapisujete časové/peněžní/kusovníkové úkony, zakládáte úkoly/dokumenty/události/kontaktní osoby/rozpočet.

Projekt můžete namapovat na vlastní workflow šablonu stavového mechanismu (různé principy schvalování, draftování, zamykání).

Fakturační nastavení (ceníky sazeb, fakturační jazyk, šablonu faktury) definujete buď přímo v projektu nebo dědíte z fakturačního nastavení klienta.

V nastavení systému definujete typy projektových rolí a ty v projektu obsazujete lidmi nebo týmy, aby se každý dostal ke svým projektům (oprávnění k projektovým funkcím).

V projektu můžete nastavit pravidla včasného varování (stropování vykázaných hodin nebo honorářů).

Vykázaná práce, výdaje a paušální odměny jsou předmětem schvalování a fakturace.

Klienti

Klienty (fyzické a právnické osoby), partnery, dodavatele převeďte do adresáře klientů!

Stejně jako u projektu i kartu klienta můžete rozšiřovat o vlastní (uživatelská) pole a provést mapování na workflow stavový mechanismus. Ke klientovi můžete zakládat dokumenty/události/kontaktní osoby.

V nastavení klienta najdete standardní popisná pole organizací (adresy, IČ/DIČ, kontaktní média), funguje načítání základních polí ze systému ARES.

Fakturační nastavení i pravidla včasného varování jsou shodná jako u projektu.

V adresáři klientů můžete vytvořit pojmenované filtry a přehledy podle různých kritérií.