MARKTIME, úkoly
Představení systému

Úkoly se zakládají v rámci projektů. Příjemcem (řešitelem) úkolu může být osoba nebo tým osob (případně více osob a více týmů). Úkol lze technicky založit ručně nebo přes načtení poštovní zprávy (zajišťuje IMAP robot).

Přes úkolování dokážete v systému nastavit jednoduché helpdesk rozhraní pro zapisování požadavků.

V nastavení systému můžete uživatelsky navrhnout jednu nebo více workflow šablon stavového mechanismu pro podporu životního cyklu úkolu (e-mailové notifikace, eskalační pravidla, počítání SLA časů apod.).

K úkolu můžete zapisovat worksheet úkony a přikládat dokumenty. Úkony v úkolu je možné samostatně schvalovat a fakturovat.

Strukturu záznamu úkolu můžete rozšiřovat o další uživatelská pole, vytvářet pojmenované filtry a přehledy nebo dohrávat další šablony tiskových sestav.

PROJEKTY  ×   VYKAZOVÁNÍ  ×   VYÚČTOVÁNÍ  ×   ÚKOLY  ×  PLÁNOVÁNÍ  ×  TECHNOLOGIE