MARKTIME, vykazování, podklady k fakturaci
Představení systému

Do projektů vykazujete hodiny, peněžní výdaje, pevně domluvené odměny, případně kusovníkové úkony (vše jednotně označujeme jako "úkony"). Hodiny můžete vykazovat i přes rozhraní plánovacího kalendáře.

Předpisy pevných (paušálních) odměn systém dokáže generovat automaticky dopředu podle nastavených pravidel (měsíčně/kvartálně apod.).

Vykázané, schválené a vyfakturované veličiny úkonů si systém ukládá odděleně - díky tomu dokážete reportovat případné rozdíly.

Úkon zapisujete k projektu nebo k projektovému úkolu. Pro vykazování si nastavíte číselník činností a typů výdajů (označujeme jako "Aktivity"). K úkonu můžete přiložit dokumenty (buď nahrát nový nebo spárovat čekající dokument z fronty) a kontaktní osoby. Strukturu záznamu úkonu lze rozšířit o další (uživatelská) pole.

K časovým úkonům systém automaticky doplňuje hodinovou sazbu podle pravidel projektového nebo klientského ceníku.

Kromě fakturačních sazeb je možné pracovat i s nákladovými sazbami.

Pokud fakturujete klientům pevné (paušální) odměny, systém dokáže dopočítat efektivní sazby.

V rámci pravidel včasného varování systém dokáže odesílat automatické zprávy při překročení nastavených limitů rozpracovanosti.

Schvalování, příprava fakturačních podkladů

Projektoví manažeři a asistentky schvalují úkony, případně u nich provádějí korekce. Tak v systému vznikají podklady k fakturaci. Cílem schvalování může být vybraný (jeden nebo více) projekt/klient/úkol nebo osoba. Schvalovat je možné i individuálně vybranou množinu úkonů.

Schválené úkony systém uzamyká proti případné editaci ze strany uživatelů, systém umožňuje podklady k fakturaci převést zpět do režimu rozpracovanosti.

V rámci schvalování obdrží každý úkon jeden ze stavů:

  • Fakturovat (úkon se fakturuje za plnou nebo zkorigovanou cenu)
  • Zahrnout do paušálu (nulová cena).
  • Viditelný odpis (nulová cena, zákazník vidí na faktuře).
  • Skrytý odpis (nulová cena, před zákazníkem skryté).

V rozhraní projektu a klienta pořídíte tiskové sestavy podkladů k fakturaci s možností odeslat je elektronickou poštou. Systém podporuje přímé exporty sestav do PDF/XLS/DOC a slučování sestav do jediného PDF dokumentu.


PROJEKTY   ×   VYKAZOVÁNÍ   ×   VYÚČTOVÁNÍ   ×   ÚKOLY   ×   PLÁNOVÁNÍ  ×  TECHNOLOGIE