Srovnání verze 5.0 (2015) s 2.0 (2004)
12.dubna 2015

První verze MARKTIME vznikla před více než 10ti lety! Tuto verzi označujeme jako 2.0 a je spojena s tímto grafickým logem:

Rozdíl s verzí 5.0 je obrovský, detailní srovnání najdete v následujících odstavcích.

Cíle systému MARKTIME 5.0 jsou shodné, ale produkt je to zcela jiný.

Kromě technologie jsme změnili i logiku používaných entit a aplikační terminologii.

Technologie

Technologicky byla verze 2.0 naprogramována na platformě ASP.NET 1.1, kterou Microsoft již nepodporuje a na novém Windows OS serveru ji nelze ani fyzicky nainstalovat. Z ASP.NET 1.1 nelze bohužel jednoduše přejít na ASP.NET 2.0 nebo 4.0.

Verze 5.0 byla naprogramována úplně znovu, nyní funguje na ASP.NET 4.0 a není problém v budoucnu povýšit na další verze .NET framework.

Ohledně databázové platformy zůstáváme věrni platformě MS SQL server.

Koncepce

Ohledně vykazování měla verze 2.0 samostatné moduly [Timesheet], [Expensesheet] a [Fakturační milníky].

V nové verzi jsme zavedli modul [Worksheet], který si uživatelsky můžete nakonfigurovat na tzv. "Sešity". Co sešit, to jeden druh/formát vykazování (obdoba původního modulu). Podle této logiky si zavedete sešit "Odpracovaný čas", sešit "Výdaje" a např. sešit "Pevně domluvené odměny". Sešitů si můžete založit libovolné množství s tím omezením, že každý je striktně svázán s jedním formátem zadávaných úkonů (buď čas, peníze nebo kusy). Každý sešit má svůj okruh aktivit. Logika sešitů zároveň nahrazuje v původní verzi zavedený pojem "skupiny aktivit".

Sjednocením vykazování přes modul [Worksheet] dochází ke zjednodušení schvalování, fakturace a reportingu. Rozpracovanost projektu leží kompletně ve worksheet agendě a tak vám nic neunikne pro fakturaci. Pro uživatele systém nabízí jednotné rozhraní pro zapisování časových, peněžních i kusovníkových úkonů.

Základní hierarchie entit se změnila z KLIENT->PROJEKT->ÚLOHA na: KLIENT->PROJEKT->ÚKOL. Ve staré verzi byl klíčovým objektem "ÚLOHA". V nové verzi nahrazuje úlohu "PROJEKT". Zakládání úkolů není povinné. Worksheet úkony se zapisují k projektům.

Vyúčtování a fakturace

Ve verzi 2.0 existoval samostatný modul [Vyúčtování] a modul [Fakturace]. V nové verzi je pouze modul [Fakturace], kde lze pořídit jako doklad faktury, tak i podrobnou přílohu faktury. Funkcionalitu původního vyúčtování nahrazuje nástroj [Schvalování úkonů]. Proces schvalování je koncepčně podobný, ale technicky doufáme, že lepší (především v situacích velkého objemu vyúčtovávaných úkonů).

Množina možných fakturačních statusů úkonů je nově následující:

  • Fakturovat
  • Zahrnout do paušálu
  • Viditelný odpis
  • Skrytý odpis

Rozdělení uživatelských účtů a osobních profilů

V původní verzi existují uživatelské účty, kde se nastavuje osobní profil i uživatelský profil dohromady.

Nová verze odděluje seznam uživatelských účtů a osobních profilů. Uživatelský účet je svázaný s aplikační rolí, uživatelským jménem a přístupovým heslem.

V osobním profilu se uvádí jméno, příjmení, e-mail adresa, pozice a další atributy. Do osob (osobních profilů) můžete zakládat profily i lidí mimo kancelář, které nemají uživatelský účet. Takové osoby můžete vázat na klienty nebo projekty (tzv. "Kontaktní osoby").

Vykázaný úkon (časový i peněžní) je nově svázán nikoliv s uživatelem, ale s osobou uživatele. Osoba svázaná s úkonem nemusí mít povinně uživatelský účet. To ovlivňuje i licenční politiku systému, protože systém kontroluje licenci přes uživatelské účty a nikoliv přes osobní profily.

Tiskové sestavy a pluginy

V nové verzi jsme přešli na profesionální návrhář sestav, který umožňuje WYSIWIG návrh šablon sestav s nativním exportem do PDF/XLS/DOC a samozřejmě tiskovými možnostmi, na které jste zvyklí u klasických windows aplikací. Nevýhodou je, že stávající sestavy je nutné kompletně přepsat, ale vývody výrazně převažují nad nevýhodami.

Stávající techniku "REP" sestav jsme povýšili na "ASPX" pluginy. Přes "ASPX" pluginy jsme schopni vám na míru vyrobit plnohodnotná rozšíření s plným využitím potenciálu vývoje ASP.NET ("ASPX" pluginy se dohrávají do systému externě a není nutné kvůli tomu pře-kompilovávat verzi aplikace).

Přesunutí záznamů do/z koše

Uzavřít projekt, klienta, uživatelský účet, úkol provádíte jednotně přes funkci "Přesunout záznam do koše". Přesunout do koše můžete naprostou většinu číselníkových entit (např. aktivitu, ceník). Následně můžete záznam vrátit zpět z koše.

V tomto směru došlo k výraznému sjednocení uživatelského rozhraní systému.