Tiskové sestavy
BLOG -> 5.5.2017

V květnu 2017 obsahovala výchozí instalace již 75 různých šablon tiskových sestav!

Šablony sestav zákazník získává průběžně díky automatické aktualizaci aplikace.  Pro většinu zákazníků vyrábíme na začátku implementace cca 5 sestav na míru (zpravidla fakturační šablony). 

Cca 30% zákazníků průběžně objednává výrobu dalších reportů, ostatním stačí stávající nabídka. U sestav na míru je největší poptávka po fakturačních šablonách (různé přílohy podrobného vyúčtování a doklady faktur) a po manažerských sestavách s analýzou efektivních sazeb a ziskovostí projektů.

Další praktické sestavy si uživatelé naklikají samy v modulu [Statistiky].