BILLING software pre daňových poradcov, právnikov, poradcov,
účetní, auditory, projektantov, IT konzultantov...

WEB software, ktorý beží v cloude alebo na serveri zákazníka.

MARKTIME je riešenie pre vykazovanie, vyúčtovanie, reporting
a plánovanie duševnej práce na vašich projektoch.


MARKTIME oceňujú predovšetkým tí, ktorí potrebujú pravidelne generovať
vyúčtovanie duševnej práce s podrobným rozpisom fakturovaných služieb.

Implementované v známych kanceláriách
Viac referencií