PODPORA

Sme vývojári aj implementátori systému MARKTIME.

Ideálna situácia je, keď zákazník je schopný pracovať v systéme okamžite bez úvodnej implementácie.

V menších kanceláriách tomu tak býva. Zhruba po mesiaci úvodného prevádzky pre zákazníka maximálne vyrobíme nejakú šablónu pevné tlačovej zostavy.

MARKTIME si nastavíte samo-obslužně

Po úvodnej inštalácii dostávate konfiguráciu pre prispôsobenie systému Vašim potrebám (admin rorzhraní).

MARKTIME je navrhnutý ako 100% samo-obslužný systém, kde absolútnu väčšinu nastavení vykonáva sám užívateľ (administrátor).

Sme výrobcom i implementátorom systému. Spravidla s každou treťou implementáciou doprogramujeme ďalšie potrebné funkcie.

Všetci zákazníci majú rovnaké jadro systému, môžu si softvér aj samy nainštalovať.

Implementácia v CLOUD režime je pre nás výhodnejšie, pretože nemusíme žiadať zákazníka o prístup na jeho server.

Niekedy je výhodnejšie naimplementovať MARKTIME v cloude a až potom to kompletne previesť na server zákazníka.

Odvetvové rozdiely v implementáciách sú riešené rôznym nastavením číselníkov, rolí, workflow a rôznou sadou šablón tlačových zostáv.

Kvôli implementácii nie je nutné sa osobne stretávať. Telekonferencie alebo webinár výrazne zlacňujú implementačnej náklady.