MARKTIME je osvědčený billing systém v advokátních kancelářích.
 • Různé metody zapisování odpracovaného času (hodiny, minuty, čas od-do, plánovací kalendář, stopky start/stop přesného času).
 • Přizpůsobení projektu (spisu) specifikám klienta:
  • Fakturační poznámky, opakované úkoly.
  • Ceníky hodinových sazeb na míru.
  • Čerpání volných hodin v paušální odměně.
  • Analýza efektivních hodinových sazeb z hodin fakturovaných paušální odměnou.
  • Automatický výpočet procentuálních režijních přirážek k vyúčtování.
  • Evidence kontaktních osob.
  • Vlastní uživatelská pole, štítkování, pojmenované filtrovací podmínky.
 • Pojmenované ceníky hodinových sazeb se přiřazují ke klientovi nebo k projektu.
 • Hodinové sazby v ceníku lze konstruovat podle osoby pracovníka, pozice pracovníka, druhu činnosti (aktivity).
 • Sdílení pojmenovaných ceníků mezi klienty a projekty. Možnost hromadného přepočtu sazeb u rozpracovaných úkonů.
 • Dědění často opakovaných sazeb z nadřazeného ceníku.
 • Vyúčtování odměny podle principu hodinových sazeb, pevně domluvených odměn, opakovaných (paušálních) odměn, peněžních výdajů a jejich vzájemné kombinace.
 • Přehled o čerpání limitu volných hodin v paušální odměně.
 • Před finální fakturací možnost úpravy (korekce) hodin, výdajů a pevných odměn.
 • Možnost generovat vyúčtování hromadně pro více klientů najednou.
 • Široká konfigurace tiskových šablon faktur, podrobných příloh a průvodních dopisů.
 • Párování faktur se zálohami, zapisování úhrad, opravné doklady, hlídání pohledávek.
 • Export vydaných faktur do účetního systému.
 • Zatřídění vybraných zpráv z vašeho poštovního klienta ke klientům, projektům, úkolům.
 • Integrace s DMS systémy (Document Management System) [OneDrive], [M-FILES].
 • Integrace s kalendáři Office365 nebo Google.
 • Možnost uživatelsky navrhovat další druhy evidencí (např. evidenci šanonů, dokumentů, licencí apod.)