MARKTIME je billing software pro grafická studia.
 • Různé metody zapisování odpracovaného času (hodiny, minuty, čas od-do, plánovací kalendář, stopky start/stop přesného času).
 • Přizpůsobení projektu (zakázky) specifikám studia:
  • Rozdělení projektových rolí na zakázce (manažer, člen, akvizitor apod.)
  • Rozšíření karty projektu o další (uživatelská) pole (např. [Formát], [Materiál], [Rozsah], [Technologie] apod.), štítkování, pojmenované filtry.
  • Uživatelsky konfigurovatelný návrhář mapy workflow stavů pro posouvání projektu jeho životním cyklem.
  • Evidence kontaktních osob klienta, poznámek, dokumentů.
 • Úkolování a plánování kapacit pracovníků.
Příklad rozpočtu projektu Příklad plánu hodin v rámci rozpočtu projektu Karta projektu (zakázky)
Příklad tiskové sestavy projektu Příklad tiskové sestavy projektu
 • Rozpočet projektu:
  • Plán hodin s kalkulací fakturačních a nákladových sazeb.
  • Plán peněžních výdajů se započtením skrytých a přiznaných marží.
  • Verzování rozpočtů, tiskové sestavy kalkulací.
 • Ceníky fakturačních hodinových sazeb na míru klienta, projektu nebo globální (výchozí) ceník studia.
 • Hodinové sazby v ceníku lze konstruovat podle osoby pracovníka, pozice pracovníka, druhu činnosti (aktivity).
 • Ceníky nákladových hodinových sazeb.
 • Vyúčtování odměny podle principu hodinových sazeb, skrytých a přiznaných marží z nakupovaných subdodávek a pevně domluvených odměn.
 • Před finální fakturací možnost úpravy (korekce) hodin, výdajů a pevných odměn.
 • Tiskové sestavy na míru, elektronická fakturace.
 • Párování faktur se zálohami, zapisování úhrad, opravné doklady, hlídání pohledávek.
Příklad tiskové sestavy dokladu faktury Příklad tiskové sestavy přílohy faktury
Příklad dialogu pro posunutí stavu projektu Příklad administrace číselníku aktivit
 • Export vydaných faktur do účetního systému.
 • Zatřídění vybraných zpráv z vašeho poštovního klienta ke klientům, projektům, úkolům.
 • Integrace s kalendáři Office365 nebo Google.